image43
TAIWAN

Ming Chuan University 銘傳大學

Three main campus:

1.) No. 250號, Section 5, Zhongshan North Road, Shilin District, Taipei City, Taiwan 111


2.) 3rd flloor, No. 130, Jihe Road, Shilin District, Taipei City, Taiwan 111


3.)  No. 5, Deming Road, Guishan District, Taoyuan Province, Taiwan 333 


Ming Chuan University - 銘傳大學

image44

OVERView

                            Ming Chuan University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1957 ที่ประเทศไต้หวัน  มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมืองหลวงไทเป  ส่วนวิทยาเขตรองอยู่ที่เถาหยวนและเกาะคินเหมิน  


                            มหาวิทยาลัยหมิงฉวนเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีหลักสูตรทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยเป็นสถาบันนานาชาติที่ทันสมัยอยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยหมิงฉวนเองก็ยังโด่งดังและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพระดับสูงทางด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย  การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยสาขาของทางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือสาขาวิชาด้านการสื่อสารและบริหารธุรกิจ  และในปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 17,000 คน  โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณเกือบ 800 คน นับเป็นสถาบันที่ติดอันดับ 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไต้หวัน


                            MCU  ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในด้านการศึกษาโดยเฉพาะฝ่ายเด็กนักเรียนต่างชาติ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สอนได้ถูกออกแบบมาเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมและนักเรียนต่างชาติทั่วโลก มีอาจารย์และบุคคลากรที่มีความสามารถจากประเทศอาเซียนและจากทางยุโรปโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษเป็นต้น MCU ยังได้จัดเตรียมหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประการณ์ให้แก่นักเรียน


                            สำหรับ International  College ของมหาวิทยาลัยหมิงฉวน เป็นสถานที่ที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การเรียน ในปัจจุบันนี้มีนักเรียนมากกว่าหนึ่งร้อยคน จากเยอรมัน รัสเซีย  มองโกเลีย แคนนาดา ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว และเกาหลี เป็นต้น  หลักสูตรของ MCU  วิทยาลัยนานาชาติได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนให้มีความรู้เท่าทันยุคปัจจุบัน

image45

ทำไมต้องเลือกประเทศไต้หวัน?

 • สิ่งสำคัญอย่างแรกที่น้องจะได้คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีนกลางในประเทศไต้หวัน
 • ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่หลากหลายในประเทศไต้หวัน
 • น้องๆจะได้สัมผัสกับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • ไต้หวันเป็นประเทศที่คลายกับสะพานเชื่อมระหว่างสังคมภาคตะวันออกและตะวันตก
 • ผู้คนที่ไต้หวันเป็นมิตรและยังมีอากาศที่ดี
 • มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและมีอาหารอร่อยมากมายไม่ต่างจากประเทศไทย
 • ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล

image46

ทำไมต้องเรียนต่อที่ MCU ?

 1. มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการกลางด้านอุดมศึกษา (MSCHE) ในปี ค.ศ. 2010
 2. คณะวิชาการจัดการได้รับการรับรองโดย AACSB ในปี ค.ศ. 2017
 3. ติดอันดับ 300+ ในการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia University และติดอันดับ 1000+ ในการจัดอันดับของ Times Higher Education World University
 4. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ
 5. ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไต้หวัน
 6. ได้โอกาสเรียนรู้ 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและจีนกลาง)
 7. MCU ได้จับมือกับมหาวิยาลัยทั่วโลกกว่า 100 สถาบัน
 8. มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 800 คนจากทั้งหมด 60 ประเทศทั่วโลก
 9. มีค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล หรือประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
 10. มีฐานกิจกรรมมากกว่า 120 ฐานให้เด็กนักเรียนได้เลือกเข้า

MCU

Program Offer INTernational College

Taipei Campus:

 • Bachelor of Science: International Business and Trade Program
 • Bachelor of Science: Fashion and Innovation Management Program
 • Bachelor of Arts: Journalism and Mass Communication Program

taoyuan campus:

 • Bachelor of Science: Applied Computing Program
 • Bachelor of Science: Travel and Tourism Program
 • Bachelor of Art: International Affairs and Diplomacy Program
 • Bachelor of Art: International Affairs

Jihe Complex

 • Master of Arts: Master's Program in International Affairs


MCU INTERNATIONAL COLLEGE - HANDBOOK APPLICATION

ดาวน์โหลด PDF