VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

image19

Victoria University of Wellington

 มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington  ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ  โดยได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านวิชาการ  อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2  เปอร์เซ็นต์ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2019 โดย QS  มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ของโลกใน 19 สาขาวิชา  อาทิเช่นสาขาการสื่อสารและสื่อศึกษา, จิตวิทยา, ศาสนาศึกษา, ภูมิศาสตร์,  นิติศาสตร์, การจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ, ภาษาศาสตร์, ศิลปะการแสดง,  การพัฒนาศีกษาและการเมืองและนานาชาติศึกษา 

 ทีมงานด้านอาชีพและการจ้างงานจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียนและการทำงานเพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพและความฝันของตนเอง   อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ,  นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว  รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ Careers Hub  ทางออนไลน์เพื่อบริหารจัดการความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington  จะมีโอกาสได้เรียนในต่างประเทศโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร  โดยปัจจุบันมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร 140 แห่งใน 30  ประเทศให้เลือกเรียน อาทิเช่นแคนาดา, เม็กซิโก, เดนมาร์คและสิงคโปร์ 

 นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเรียนด้วยบริการต่างๆอันหลากหลาย  อาทิเช่นความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการเรียน,  บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ,  บริการเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติ,  การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

 ในช่วงเวลาว่างจากการเรียน  นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมมากมายในมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะด้านจนถึงทีมกีฬาต่างๆ  โดยเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการพบปะผู้คนใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่  นอกจากนี้ยังมีโอกาสงานอาสาสมัครต่างๆมากมาย  อีกทั้งนักศึกษายังสามารถจัดตั้งชมรมของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองด้วย 


UNIVERSITY OF WAIKATO

university of waikato

 มหาวิทยาลัย Waikato ตั้งอยู่ในเมือง Hamilton  ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  มีหลักสูตรที่แตกต่างกันนับร้อยรายการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้งานตรงตามวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมา 


 มหาวิทยาลัย Waikato ตั้งอยู่ในเมือง Hamilton  ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  มีหลักสูตรที่แตกต่างกันนับร้อยรายการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้งานตรงตามวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมา 


มหาวิทยาลัย Waikato  เป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่มีนักศึกษามากกว่า 2,500  คนมาจากต่างประเทศ  มีทีมสนับสนุนที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง  และภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในประเด็นต่างๆ  เช่นการเตรียมตัวสำหรับงานจบการศึกษาและงานจ็อบแฟร์ คณาจารย์ทุกท่านที่  Waikato มีนโยบาย‘open office hours’  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับงานของพวกเขาและยกประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจมีต่อเนื้อหาหลักสูตรมาพูดคุยได้


นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนที่ Waikato ยังสามารถเข้าร่วมโครงการ  International Buddy Program  โครงการนี้จะเชื่อมโยงกับนักศึกษาที่มีอยู่ในสถาบันเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้นในประเทศใหม่


นายจ้างจำนวนมากในนิวซีแลนด์มาเยี่ยมชม Waikato  ตลอดทั้งปีเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานและตำแหน่งงานที่เปิดรับ  มหาวิทยาลัยยังจัดงาน Job-Ready Day  ซึ่งเป็นงานที่จะเห็นนักศึกษาติดต่อประสานงานกับนายจ้างและศิษย์เก่า  และรับคำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับงานในอนาคต


เรียนรู้เพิ่มเติม

image20