Summer Camp ปี 2563

image9

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Indus International School, Pune)

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Indus International School, Pune)

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Indus International School, Pune)

 #IISP #EnglishCamp
รับสมัครเด็กที่มีอายุ 10 - 18 ปี
(ซัมเมอร์แคมป์ระยะเวลา 1 เดือน)
วันที่ 04 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563

image10

NEW ZEALAND SUMMER CAMP 2563 (Green Bay High School)

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Indus International School, Pune)

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Indus International School, Pune)

  #GBHS #EnglishCamp 

รับสมัครเด็กที่มีอายุ 13 - 18 ปี

(ซัมเมอร์แคมป์ระยะเวลา 1 เดือน)  

วันที่ 15 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 

image11

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Ajeenkya D Y Patil University)

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Indus International School, Pune)

INDIA SUMMER CAMP 2563 (Ajeenkya D Y Patil University)

 #ADYPU #EnglishCamp 

 รับสมัครเด็กที่มีอายุ 16 - 20 ปี

(ซัมเมอร์แคมป์ระยะเวลา 1 เดือน)  

วันที่ 14  มีนาคม - 11 เมษายน 2563 


Summer Camp ปี 2562

image12

INDIA SUMMER CAMP 2562 (Kohinoor American School)

INDIA SUMMER CAMP 2562 (Ajeenkya D Y Patil University)

INDIA SUMMER CAMP 2562 (Ajeenkya D Y Patil University)

#KAS #EnglishCamp

รับสมัครเด็กที่มีอายุ 10 - 18 ปี

(ซัมเมอร์แคมป์ระยะเวลา 1 เดือน) 

วันที่ 06 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2562

image13

INDIA SUMMER CAMP 2562 (Ajeenkya D Y Patil University)

INDIA SUMMER CAMP 2562 (Ajeenkya D Y Patil University)

INDIA SUMMER CAMP 2562 (Ajeenkya D Y Patil University)

#ADYPU #EnglishCamp

 รับสมัครเด็กที่มีอายุ 16 - 20 ปี
(ซัมเมอร์แคมป์ระยะเวลา 1 เดือน)
วันที่ 09 มีนาคม - 06 เมษายน 2562

image14

INDIA SUMMER CAMP 2562 (Ajeenkya D Y Patil University)


เกี่ยวกับ Summer Camp ของเรา

image15

เราบริการและใส่ใจทุกรายละเอียด

ในทุกการไปแคมป์ ทางเราจะมีผู้ดูแลที่คอยติดตามน้องๆ 

เพื่อดูแลความปลอดภัย และเติมเต็มความสนุกให้กับน้องๆ ทุกคนตลอดช่วงซัมเมอร์แคมป์

image16

โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ

ซัมเมอร์แคมป์เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ 

ได้มีการฝึกใช้ภาษาในชีวิตจริง

และจะทำให้น้องๆมีการพัฒนาทางด้านภาษาที่ดีขึ้น

image17

ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ

การไปแคมป์กับเรา น้องๆจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน ได้เพื่อนต่างชาติมากมาย 

และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างแดนที่หลากหลาย